PZFD

Nasza firma należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą grono ponad stu deweloperów w Polsce. Misją PZFD jest działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego i upowszechnianie prawa każdej rodziny do własnego mieszkania, jako podstawowego dobra społecznego. Dlatego PZFD czynnie stara się budować partnerskie relacje deweloperów z rynkiem. Organizacja czuwa nad bezpieczeństwem i profesjonalnym przebiegiem procesu zakupu mieszkania, jest także autorem zasad Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Klient – Deweloper. Jednym z przejawów realizowania misji jest nawiązanie dialogu z nabywcą mieszkania – poprzez edukowanie potencjalnych Klientów na temat procesu zakupu mieszkania czy otwarcie ekspertów Związku na zgłaszane przez Klientów uwagi i zapytania m.in. w formie odpowiedzi prawnych w dziale „Zadaj pytanie ekspertowi”. PZFD pragnie też dążyć do nawiązywania partnerskich relacji z władzami polskich miast, by wspólnie tworzyć przyjazne ludziom nowe obszary miejskie.

Oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich działa pod wspólnym hasłem „Budujemy Wrocław i standardy branży deweloperskiej”.

Facebook YouTube