Blog

Jakie są prawdziwe koszty kredytu hipotecznego?

Dodany: 27.06.2017

Kredyt na mieszkanie to poważne zobowiązanie finansowe na wiele lat. Właśnie dlatego zawsze warto zaciągać kredyt „z głową”. Pamiętaj, aby zawczasu zdobyć pełną wiedzę na temat wszystkich kosztów, jakie wiążą się z umową kredytową na Twoje nowe „M”.

Koszty kredytu, na które musimy zwrócić uwagę

  1. Prowizja – czyli opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu obliczona od kwoty kredytu. Jej wniesienie może być wymagane ze środków własnych, gotówką, z góry, przed uruchomieniem kredytu. Choć część banków deklaruje jej wysokość na poziomie „od 0%”, zdarzają się oferty, przy których prowizje sięgają nawet 5%. Obecnie standardowo prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2%
  2. Podatek od czynności cywilnoprawnych – jego koszt to 19 zł opłacany w urzędzie skarbowym.
  3. Koszt ustanowienia hipoteki – standardowo wynosi 200 zł, jeśli jednak hipotekę w księdze wieczystej ustanawia notariusz, jego koszt może być większy.
  4. Koszt wyceny nieruchomości przez Bank – koszt wyceny uzależniony jest od rodzaju nieruchomości. W przypadku mieszkania, Bank zleca inspekcję nieruchomości, a jej koszt w zależności od Banku wynosi od 200 do 500 zł. W przypadku zakupu lub budowy domu możemy samodzielnie zlecić rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego, jego koszt wyniesie ok. 1000 do 1500 zł.
  5. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu – tego typu opłata pobierana jest przez bank zwykle w pierwszych pięciu latach trwania kredytu i średnio wynosi 2%. Stanowi ona rodzaj rekompensaty za stratę banku, jaka powstaje w przypadku wcześniejszej spłaty.

Obowiązkowe ubezpieczenia do kredytu

  1. Ubezpieczenie nieruchomości – jego koszt jest uzależniony od wartości nabywanej nieruchomości oraz wyboru oferty ubezpieczenia; w zależności od Banku można nabyć polisę w kredytującym Banku lub zawrzeć z dowolnym towarzystwem ubezpieczeniowym -w tym przypadku wymagana będzie bezpłatna cesja na bank.
  2. Ubezpieczenie pomostowe – jest to ustanawiane przez bank zabezpieczenie do czasu wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej. O wpis hipoteki do księgi wnioskuje kredytobiorca w sądzie. Zapis o hipotece w dziale IV księgi pojawi się średnio po kilku miesiącach. Do tego czasu bank zazwyczaj podnosi marżę kredytu hipotecznego. Koszt ubezpieczenia pomostowego jest bardzo zróżnicowany i wynosi od 0,3% do nawet 2,5%.
  3. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – jest to opłata, którą bank pobiera z tytułu podwyższonego ryzyka, jakie ponosi w związku z udzieleniem kredytu z niskim wkładem własnym np. 10%. Opłatę za takie ubezpieczenie można wnieść z góry, można też doliczyć ją do rat kredytu i jest uzależniona od kwoty zobowiązania.
  4. Inne ubezpieczenia do kredytu – bardzo często bank wymaga dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu w formie ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od utraty pracy. Konieczność poniesienia kosztu takiej polisy będzie również wpływała na atrakcyjność danej oferty. Koszt jest uzależniony od Banku i wysokości kredytu.

Jak widać, koszt kredytu hipotecznego to nie tylko prowizja banku, ale także wiele obowiązkowych opłat, które musimy ponieść, aby doprowadzić do finału transakcji. Więcej informacji u Eksperta ds. Kredytów Hipotecznych – Natan Rusin 792 550 694 natan.rusin@zmieniamyfinanse.pl

Wróć do bloga
Facebook YouTube