Blog

Czym jest umowa rezerwacyjna?

Dodany: 20.12.2016

Zakup nieruchomości, czy chodzi tu o nowe mieszkania, dom czy lokal, to niezwykle ważna decyzja, z konsekwencjami której będziemy żyć przez lata. Chcąc nabyć lokal na własność jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność często korzysta się z możliwości podpisania tzw. umowy rezerwacyjnej. Na czym ona polega?

Umowa rezerwacyjna jest umową warunkową, która jest zawierana przez nabywcę oraz dewelopera przed umową deweloperską i późniejszą umową przenoszącą własność nieruchomości na nabywcę. Kiedy podpisywana jest taka umowa? Przede wszystkim w sytuacji gdy nabywca chce mieć pewność, że wybrana przez niego nieruchomość nie zostanie zakupiona przez kogoś innego. Najprościej rzecz ujmując, jest to swego rodzaju rezerwacja. Jednak przy podpisywaniu takiej umowy obie strony nie mają pewności, czy dojdzie do transakcji. Powodem może być np. oczekiwanie nabywcy na decyzję banku odnośnie udzielenia kredytu na zakup mieszkania, albo kwestie ze strony dewelopera, od których zależy realizacja całej inwestycji.

Umowa tego typu wiąże obie strony zazwyczaj przez krótki czas, który wynosi najczęściej kilka miesięcy. W tym okresie deweloper nie może zawrzeć umowy dotyczącej wskazanej nieruchomości z kimś innym. Jednocześnie obie strony mają czas na zadeklarowanie swojej ostatecznej decyzji odnośnie transakcji.

Na dobrą sprawę już w umowie rezerwacyjnej określa się podstawowe warunki zakupu: cenę nieruchomości i jej dokładny opis (m.in. wskazanie dokładnie lokalu czy też domu). Tego typu umowa może nawet zawierać harmonogram prac deweloperskich oraz dookreślić termin przeniesienie praw własności. Oczywiście istnieje możliwość pominięcia konkretnych zobowiązań obu stron do zawarcia umowy deweloperskiej na określonych warunkach. W takim przypadku umowa rezerwacyjna zobowiązuje dewelopera tylko do wyłączenia wskazanej nieruchomości ze sprzedaży na określony czas. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie to nie jest raczej niekorzystne dla obu stron. Potencjalny przyszły właściciel lokalu nie będzie mógł wymagać od dewelopera umowy deweloperskiej według uzgodnionych wcześniej warunków, gdyż nie zostały one wcześniej spisane. Natomiast dla dewelopera oznacza to poszukiwanie nowego kupca.

Inną dość istotną kwestią podczas podpisywania umowy rezerwacyjnej jest jeszcze wpłacenie stosunkowo niewielkiej kwoty będącej zabezpieczeniem dla dewelopera. Zazwyczaj wynosi ona kilka procent ceny nieruchomości. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy deweloperskiej, to kwota ta zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia mieszkania. W przypadku gdy któraś ze stron zrezygnuje, to kwota zostaje zwrócona.

Wróć do bloga
Facebook YouTube